Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen overstijgt het subsidieplafond voor zowel po als vo-mbo, waardoor er aanvragen tijdelijk blijven liggen. Omdat het van belang is dat de regio’s voortvarend aan de slag kunnen met de aanpak van het lerarentekort, wordt nu 4,5 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat schrijven de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer.
 
Half juni waren er al 45 subsidieaanvragen ingediend voor de regionale aanpak. Met het extra geld kunnen alle huidige aanvragen, mits ze aan de voorwaarden voldoen, worden gehonoreerd. In totaal wordt daarmee 17,5 miljoen euro in de regionale aanpak geïnvesteerd.
 
De ministers melden ook dat ze een onafhankelijk aanjager (Merel van Vroonhoven, voormalig bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten) inzetten om de aanpak van de tekorten te versnellen en intensiveren. Deze kan bijvoorbeeld helpen bij het vertalen van schriftelijke plannen naar (gezamenlijke) uitvoering in de praktijk. De aanjager kan ervoor zorgen dat belemmeringen, oplossingen en goede voorbeelden sneller in beeld komen.
 
Zij-instroom
De subsidieaanvragen voor zij-instroom is vorig jaar en dit jaar flink gestegen. Vorig jaar is voor bijna 100 zijinstromers subsidie verstrekt. Dit jaar zijn er al 1.115 aanvragen ingediend. De ministers verwachten na de zomer nog meer aanvragen voor alle sectoren, onder andere vanwege de acties van de regionale aanpak. Daarvoor is het huidige budget niet toereikend. Daarom onderzoeken zij of er binnen de onderwijsbegroting geld kan worden gevonden om meer subsidie beschikbaar te stellen voor mensen van buiten het onderwijs die voor de klas willen gaan staan. De ministers streven ernaar dat dit jaar alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, worden toegekend.
 
De brief gaat ook in op andere aspecten van het lerarentekort, zoals re-integratie van de stille reserve (uit de WW), fiscale mogelijkheden bij meer werken, invallen of na pensionering, een verkort pabotraject en een educatieve masteropleiding voor een bevoegdheid in het basisonderwijs.
 

Links

Gerelateerd nieuws