40 miljoen voor zonnepanelen

Er komt een extra subsidiepot van 40 miljoen euro voor de verduurzaming van scholen. Dat is het gevolg van een amendement van Tweede Kamerleden Boucke, Dijk en Kröger, dat werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024. Het is nu nog niet bekend wanneer de deadline voor aanvragen is, maar kijk op rijksoverheid.nl of rvo.nl

Gemiste kans!

Meer dan 4.500 scholen in Nederland beschikken nog niet over zonnepanelen maar hebben daken die hier wel geschikt voor zijn. Door de elektriciteitsvraag van deze scholen te verduurzamen, kan dat een extra CO2-reductie van ruim 245.500 ton per jaar opleveren.

DUMAVA

Het bedrag van 40 miljoen euro wordt overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) kunnen scholen subsidie ontvangen om te verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen.

Houd de communicatiekanalen van de Rijksoverheid in de gaten voor meer informatie onder andere over de aanvraagprocedures. Wees er in 2024 op tijd bij, want in 2023 werd de subsidie fors overschreden en vond er loting plaats.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden