In de begroting voor 2007 trekt het kabinet 30 miljoen euro extra uit om de kwaliteit van leerkrachten in het basisonderwijs te verbeteren. Het bedrag is toegekend aan twee projecten die zijn gericht op de bijscholing van leerkrachten en pabo-studenten op het gebied van rekenen, wetenschap en technologie (het programma VTB). Het gaat om een eenmalige additionele impuls, gefinancierd uit de aardgasbaten.

Professionele leerkrachten
De deskundigheid en professionaliteit van leerkrachten zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Na ruim anderhalf jaar ervaring van 1330 scholen en 25 regionale steunpunten met het Programma VTB, blijken de competenties van (aspirant-) leerkrachten ook voor de invoering van VTB een belangrijke succesfactor. Door de extra middelen ontstaat er ruimte om versneld een professionaliseringsslag in het basisonderwijs te maken.

Het ontwikkelen van talenten van jonge kinderen op het gebied van science en technologie vraagt van leerkrachten specifieke vakkennis en een bijzondere pedagogisch-didactische aanpak. Één van de toegekende projecten is gericht op de bijscholing van leerkrachten in het primair onderwijs op de gebieden rekenen, science en technologie. Door de extra middelen kunnen er de komende jaren 5.000 leerkrachten worden geschoold in deze domeinen.

Het tweede project richt zich op de versterking van science- en technologiecompetenties van de huidige generatie pabo-studenten. Dit project moet ervoor zorgen dat de komende jaren 5.000 nieuwe leerkrachten het basisonderwijs instromen die in de klas direct aan de slag kunnen met science en technologie. Daarnaast zullen stages worden gerealiseerd voor studenten van universiteiten en hogescholen die samen met pabo-studenten basisscholen ondersteunen met het versterken van hun onderwijs in science en technologie.

Door het Programma VTB zijn het afgelopen jaar diverse scholingstrajecten ontwikkeld en verzameld die zijn te benutten voor professionalisering van leerkrachten en pabo-studenten en er zijn op kleinere schaal stagenetwerken opgezet.

Waardevolle investering
De projecten die zijn toegekend met de FES-middelen zijn als positief beoordeeld door het Centraal Planbureau. Een hoge basiskwaliteit van (bèta)onderwijs kan grote maatschappelijke opbrengsten hebben volgens het CPB. Daarnaast leveren de projecten waardevolle kennis op voor andere sectoren van het onderwijs.

Bron: Programmabureau VTB

Meer informatie: Website VTB

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.