2de ronde Stimuleringregeling Krachtig Meesterschap tot 15 maart aan te vragen

Vorig jaar is de Stimuleringsregeling Krachtig Meesterschap in het leven geroepen om een stevig impuls te geven aan meer en beter opgeleide leraren om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan te pakken. Dat was een van de maatregelen uit de beleidsnotitie ‘Krachtig meesterschap: kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011.

Vanaf 1 januari 2010 kan voor de tweede ronde subsidieaanvragen ingediend worden. Dit kan tot 15 maart 2010. De uitvoering van de subsidieaanvraag ligt in handen van SenterNovem.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.