27 september – 1 oktober: Week Tegen Pesten

Het motto van de Week Tegen Pesten is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’ De week vindt plaats van 27 september tot en met 1 oktober. Scholen kunnen meedoen aan activiteiten of gratis lesmateriaal op de site www.weektegenpesten.com vinden.

In de Week Tegen Pesten staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. De week is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Link