Ruud Fabrie, directeur van de PC Duinoordschool te Den Haag is 20 mei als 2500e geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO.  In nog geen jaar tijd zijn al 2207 directeuren en 293 adjunct-directeuren geregistreerd als Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs. Iedere maand komen er zo’n 200 registerdirecteuren bij. Zij voldoen aan criteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld.
 
Ursie Lambrechts, voorzitter Schoolleidersregister PO: “Schooldirecteuren hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het in relatief korte tijd hoge aantal registraties laten zij zien dat ze die ook nemen. Dat is goed voor hun eigen professionalisering en voor de kwaliteit van hun onderwijsteam en het onderwijs. Ook ouders kunnen zien of een schoolleider zijn vak bijhoudt.”

Met een afgeronde schoolleidersopleiding, toetsend assessment of EVC-procedure kunnen schoolleiders zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of als Registeradjunct-directeur (RADO). Vervolgens werken zij in vier jaar toe naar herregistratie. Ook dat kan op verschillende manieren. Naast het volgen van een masteropleiding kunnen schoolleiders zich via formeel of informeel leren professionaliseren op zeven thema’s. Deze thema’s zijn in samenspraak met de beroepsgroep vastgesteld.

Openbaar register
Iedereen kan zien of een schoolleider ingeschreven staat in het register. Dit kan door te zoeken op naam van de school of op plaats. De zichtbare gegevens zijn de naam van de schoolleider, de naam van de school en de vestigingsplaats van de school. Alle overige informatie is alleen zichtbaar voor de schoolleider zelf.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar