25 procent kinderen maakt pesten of buitensluiten in groepsapp mee

Steeds meer kinderen op de basisschool zitten in een groepsapp met de klas. Huiswerk, schooluitjes, een extra gymles: een klassenapp is voor veel dingen handig, maar kan ook leiden tot ruzie of stress. Een op de vier kinderen maakt pesten of buitensluiten van klasgenoten in de groepsapp mee. Meer dan de helft heeft soms ruzie op Whatsapp omdat een berichtje verkeerd overkomt. Dit blijkt uit onderzoek van MediaMasters en Kidsweek. Van 5 t/m 12 december is de Week van de Mediawijsheid.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november) strijden duizenden klassen om de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’.

Ruim tweederde van de kinderen tussen 9 en 13 jaar zit in een groepsapp met de klas. Pesten of buitensluiten in de klassenapp: op de basisschool ziet een op de vier kinderen het gebeuren. 20 procent heeft wel eens berichten ontvangen via de klassenapp die ze liever niet hadden gezien.Meer dan de helft heeft soms ruzie op WhatsApp omdat een berichtje verkeerd overkomt.

Online communiceren is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren in Nederland. Alleen: hoe houd je het samen sociaal online? Die vraag staat centraal tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november), georganiseerd door Netwerk Mediawijsheid. Het is een belangrijk thema waar al op jonge leeftijd aandacht voor moet zijn, aldus MediaMasters (onderdeel van de Week van de Mediawijsheid) en Kidsweek. Uit het onderzoek blijkt dat 92 procent van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar een eigen mobiele telefoon heeft, waarmee ze dagelijks berichten sturen naar familie, vrienden en klasgenoten. WhatsApp wordt hiervoor met stip het meest gebruikt (93 procent).

 In meer dan 10 groepsapps

De populariteit van groepsapps is ook onder kinderen groot: 92 procent van de deelnemers geeft aan in één of meerdere WhatsApp-groepen te zitten, bijna 20 procent is zelfs actief in meer dan 10 groepsapps. Naast vrienden- en familieapps, zitten kinderen vooral in klassenapps: ruim tweederde is actief in zo’n appgroep. Daar zitten zowel leuke als minder leuke kanten aan, aldus de respondenten. Dat je vragen kunt stellen over huiswerk of contact kunt hebben met klasgenoten buiten schooltijd vinden ze fijn. Veel berichten sturen (spammen), onzin delen en direct een antwoord verwachten worden als de meest vervelende aspecten ervaren.

 Pesten en gewelddadige video’s

Volgens meer dan de helft van de kinderen op de klassenapp gaat het lang niet alleen over zaken die met school te maken hebben. En dat terwijl 73 procent zegt dat er regels zijn opgesteld, zoals welke berichten er worden gedeeld en wie er in de groep mag. Ondanks deze afspraken ziet 20 procent weleens berichten voorbijkomen die ze liever niet hadden gezien. Denk hierbij aan gewelddadige video’s, blootfoto’s of onaardige berichten. Verder geeft 25 procent aan dat er wel eens kinderen gepest of buitengesloten worden in de klassenapp.

 Ruzie op WhatsApp

Op de vraag of ze wel eens stress, zenuwen of spanningen ervaren door de klassenapp, reageert 17 procent van de kinderen met ‘ja’. Ruim 40 procent zegt lang na te denken over de berichtjes die ze sturen omdat ze leuk, grappig of slim willen overkomen. Ook geeft meer dan de helft aan dat een berichtje via WhatsApp soms tot ruzie leidt, omdat deze anders overkwam dan de bedoeling was.

 Serious game

De serious game MediaMasters over de kansen en gevaren van (digitale) media kan tijdens de Week van de Mediawijsheid gratis gespeeld worden door groep 7 en 8 op de basisschool. Dit jaar zit er in MediaMasters een ‘nettiquette’-opdracht: wat is wel of niet acceptabel gedrag online? Aan de hand van vragen en voorbeelden bespreken leerlingen waar de grens ligt en waar ze op moeten letten in hun online gedrag.

 Helft ouders kijkt mee

Of er ook een rol is weggelegd voor ouders? De kinderen uit het onderzoek geven aan dat meer dan de helft van de ouders niet meekijkt in de klassenapp.

Links