Het kabinet investeert 244 miljoen euro in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achterstanden in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis in te halen.
 
Onderwijsachterstanden
De financiële hulp is bedoeld voor hulp en maatwerk voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Hiermee kunnen aanbieders van voorschoolse educatie en scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de zomervakantie 2021 leerlingen en studenten extra programma’s aanbieden naast de reguliere onderwijstijd. Scholen kunnen ervoor kiezen om dit uit te besteden, zoals ook bij zomerscholen niet ongebruikelijk is.
 
Nieuwkomers
Omdat nieuwkomers vaak de Nederlandse taal nog niet goed spreken, is het afstandsonderwijs minder effectief gebleken dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstanden aan te pakken stelt het kabinet hiervoor 21 miljoen euro beschikbaar. 
 
Motie onderwijsachterstanden en zomerscholen
In een unaniem aangenomen motie drongen CDA en D66 aan om zo snel mogelijk plannen naar de Tweede Kamer te sturen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis, bijvoorbeeld door een landelijk dekkend aanbod van lente- en zomeronderwijs. Indieners Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) geven daarin aan dat de onderwijsachterstanden zijn toegenomen als gevolg van de coronacrisis.
 
Ook de Inspectie van het onderwijs signaleerde, zo bleek uit een steekproef, een toename van achterstand bij leerlingen waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt. De inspectie concludeerde dat het met online onderwijs op afstand maar deels lukt om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs.

De Kennisrotonde geeft antwoord op de vraag: ‘Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?
 

 
 

Links

Gerelateerd nieuws