Van 2 tot en met 20 maart 2015 kunnen scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zich aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2015. Nieuw dit jaar is dat behaalde predicaten drie jaar geldig zijn.

Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat doorklinkt in de school als geheel. In de afgelopen drie jaar zijn er al 234 predicaten uitgereikt aan scholen die aan deze omschrijving voldoen.

Een jury, onderverdeeld in drie sectorspecifieke deeljury’s, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanmeldingen. De Inspectie van het Onderwijs, die de algemene onderwijskwaliteit van deelnemende scholen onderzoekt, geeft aandachtspunten mee die de jury kan betrekken in het verdere onderzoek. Alleen bij ernstige signalen met betrekking tot de veiligheid, financiële risico’s en ernstige tekortkomingen in resultaten en onderwijsproces kan een school worden uitgesloten van deelname.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws