Van 18 tot en met 24 november is de Week tegen Kindermishandeling. Dit is het startpunt van een jaar waarin 30 verhalen van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen, worden gedeeld. In heel Nederland zijn er meer dan tachtig activiteiten.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. In de Week tegen Kindermishandeling en daarna staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Zij delen hun verhaal met de bedoeling dat anderen ervan leren en deze inzichten optimaal kunnen benutten. Woensdag 20 november is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties.

In het hele land vinden tal van activiteiten plaats, zoals lezingen, congressen, publiekscampagnes, filmvertoningen, toneelstukken en lessen op school.

Iedereen kan als hij of zij zich zorgen maakt over een kind, (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Voor kinderen en jongeren die om raad willen vragen, is er ook de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd