Tijdens de Week van de Mediawijsheid, van 17 tot en met 24 november, roept Mediawijzer.net schoolleiders, leraren , ouders en leerlingen op samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Via het Nationaal Media Paspoort is gratis lesmateriaal beschikbaar voor po, so en vo en scholen kunnen zich aanmelden voor een activiteit.
 
Voor alle onderwijssectoren is er lesmateriaal beschikbaar, zoals de MediaMasters Game (groep 7 en 8) voor po en so en het Sociaal Media Rijbewijs voor vo. Ook zijn er tips, tools en workshops voor leraren. Scholen kunnen een activiteit aanmelden, zoals een ouderavond, debat of mediaworkshop, die op de site wordt geplaatst.
 
Al meer dan 25.000 scholen maken inmiddels gebruik van dit kosteloze lesmateriaal over mediawijsheid. Er zijn lessen over 7 thema’s, waaronder pesten, privacy en veiligheid die elk schooljaar terugkomen en een doorlopende leerlijn vormen. De lessen zijn afgestemd op de belevingswereld en het onderwijsniveau van de leerlingen. Het materiaal is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en Isomode, een samenwerkingsverband van 237 basisscholen.

Links

Gerelateerd nieuws