Minister Bussemaker van OCW stelt tot 2020 € 25 miljoen beschikbaar voor muziekonderwijs op scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. 15 basisscholen gaan van start met het trainen van hun leerkrachten in het geven van muziekonderwijs. In het najaar kunnen ook andere scholen zich hiervoor inschrijven.

Slechts 11 procent van de scholen vindt dat hun leerkrachten deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas. 85 procent van de ouders vindt het wel belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Met het extra geld kunnen scholen de leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, fanfares, orkesten en poppodia.

De 15 scholen uit heel Nederland die als vroege starter beginnen, laten de diversiteit van scholen in Nederland zien. De deelnemende scholen komen uit kleine dorpen en grote steden, met een diversiteit in leerlingenaantal, samenstelling van de leerlingen en onderwijsconcepten. Deze scholen zijn geselecteerd door de regionale en stedelijke culturele expertise centra. De ervaringen van deze scholen worden gevolgd en kunnen als voorbeeld dienen om andere scholen te inspireren.

Andere scholen kunnen vanaf het najaar 2015 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws