Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april voor schoolleiders een kostenloze bijeenkomst met informatie over basis- en herregistratie. Op diezelfde dag is er voor P&O- en HR-functionarissen een bijeenkomst (11.00-12.30 uur) over hetzelfde onderwerp, beide in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Na de succesvolle vier ‘On Tour’-bijeenkomsten in 2015 heeft het Schoolleidersregister PO besloten nog een bijeenkomst te plannen in het voorjaar. Net als vorig jaar is er een scholingsmarkt, waar schoolleiders in gesprek kunnen met aanbieders van opleidingen, EVC-procedures, assessments, interactieve portfolio’s en IDW-trajecten. Schoolleidersregister PO is aanwezig om alle vragen te beantwoorden over basis- en herregistratie, over formeel en informeel leren en alles wat daarbij hoort. Deelnemers kunnen drie workshoprondes volgen.

HRM informatiebijeenkomst
Speciaal voor P&O- en HR-functionarissen organiseert het Schoolleidersregister PO op 15 april een bijeenkomst van 11.00 toto 12.30 uur over basis- en herregistratie. P&O- en HR-functionarissen krijgen van schoolleiders en bestuurders steeds vaker vragen over deze onderwerpen en krijgen via deze bijeenkomst de gelegenheid op de hoogte te raken van de laatste ontwikkelingen, zodat zij op tijd het juiste advies kunnen geven aan schoolleiders en bestuurders. Zij kunnen op die dag ook de scholingsmarkt voor schoolleiders bezoeken. Meer informatie en aanmelden: info@schoolleidersregisterpo.nl of 030-2347360.

Gerelateerd nieuws

  • Subsidieplafond inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vo in eerste tijdvak verhoogd

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij