14 april en 11 mei: Staat van het Onderwijs 2021

Ook Staat van de Schoolleider in voorbereiding

Hoe staat het onderwijs in Nederland er momenteel voor? Dat wordt bekend gemaakt op 14 april 2021. Dan overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2021 aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven.

De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over al die uitkomsten en ontwikkelingen, in de aanloop naar de conferentie De Staat van het Onderwijs op 11 mei. Op die conferentie nodigt de Onderwijsinspectie iedereen uit die een rol speelt in het onderwijs om met elkaar te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen. Op de website van de inspectie wordt op een later moment meer bekendgemaakt over de conferentie.

Staat van de Schoolleider

Ook dit jaar komt er in het voorjaar een (digitale) Staat van de Schoolleider. Achter de schermen is de AVS al met andere partners, waaronder de VO-Raad, Schoolleidersregister PO en VO en Arbeidsmarktplatform PO, bezig om de voorbereidingen hiervoor te treffen.