Ziekte en arbeidsongeschiktheid
De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e ziekteweek. Sinds 1 november hoeft dat pas in de 42e week. Ook hoeven werknemers niet meer beter te worden gemeld.

De nieuwe regels gelden alleen voor werknemers die op of na 1 augustus 2008 ziek zijn geworden. Deze wijziging in de regeling scheelt tijd en geld. In de praktijk blijkt namelijk dat veel werknemers tussen de 13e en 42e week herstellen. Nadat werknemers in de 42e week ziek zijn gemeld, ontvangt de werkgever na twee weken een brief ter bevestiging. Ook wordt er dan informatie verstrekt over de re-integratieactiviteiten die van de werkgever worden verwacht in het tweede ziektejaar. Als de werknemer te laat ziek wordt gemeld, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 455 euro. De regel dat bij een te late melding het loon van de werknemer na twee jaar ziekte langer moet worden doorbetaald, vervalt. Voor werknemers die voor 1 augustus 2008 ziek zijn geworden, blijven de oude regels gelden. De overige regels, voor onder andere de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar, blijven ongewijzigd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws