Maandag 18 januari hebben 130 scholen gehoord dat ze zich de komende drie jaar excellent mogen noemen. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend.

Dit jaar is niet het ministerie van OCW, maar de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk voor het traject rondom excellente scholen. Ook is nieuw dat de predicaten niet een, maar drie jaar geldig blijven. Een onafhankelijke jury oordeelde dat van de 210 scholen die zich hadden aangemeld er 130 een speciale erkenning verdienen.

Een excellente school is een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied, zoals:

  • een innovatief onderwijsaanbod;
  • een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
  • een inspirerende manier van lesgeven;
  • of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

De aanmeldingsprocedure voor het traject Excellente Scholen 2016 is bekend. De belangrijkste verandering is dat toestemming van het bestuur van de aangemelde school nodig is voor deelname.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws