11 pilots innovatieve oplossingen lerarentekort leveren verrassende uitkomsten op

Interview met voormalig AVS vice-voorzitter Ingrid Doornbos

Toen het Arbeidsmarktplatform PO vijf jaar geleden subsidie beschikbaar stelde voor innovatieve oplossingen voor het lerarentekort was de situatie nog niet zo nijpend als nu. De elf geselecteerde pilots geven geen kant-en-klare antwoorden, maar tonen durf, experimenteerdrift en interessante denkrichtingen. Een interview met voormalig vice-voorzitter Ingrid Doornbos en Edwin van Bokhoven, (ex-)bestuursleden van het Arbeidsmarktplatform PO.

Ingrid Doornbos in het interview: “We staan er na drie jaar niet beter voor. Integendeel, de situatie is nog ingewikkelder geworden. Dat komt ook door de tekorten in andere sectoren en door de gevolgen van corona.” Ingrid geeft ook aan dat het tekort aan schoolleiders ook een punt van zorg is. “Een op de tien scholen zit zonder. Zij hebben een cruciale rol bij de werving en het behoud van leerkrachten. De problemen zijn dus nauw met elkaar verweven. “

Ook geeft Ingrid aan dat er geen eenvoudige oplossingen voor de tekorten zijn. “Anders was dat allang gedaan. De essentie van deze subsidieregeling was het bieden van experimenteerruimte. Niet alles hoeft te slagen. Succes was niet leidend, wel wat we ervan kunnen leren.”

En van de 11 pilots valt zeker wat te leren. Sommige projecten hebben verrassende uitkomsten. Het overkoepelende doel van de innovatieve pilots was om schoolbesturen en lerarenopleidingen in de regio te stimuleren om gezamenlijk het lerarentekort aan te pakken. Uit de analyse blijkt onder andere dat de initiatieven hebben bijgedragen aan een groter bewustzijn van de toegevoegde waarde van samenwerking. Door de initiatieven zijn de deelnemende schoolbesturen en pabo’s intensiever gaan samenwerken. Inmiddels hebben schoolorganisaties in het po en pabo’s, naast de G5, meer dan veertig regio’s gevormd om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Een ander positief effect is dat er verschillende doelgroepen zijn aangeboord voor de pabo’s en voor het vak van leerkracht. Ook komt het beeld van het beroep van leerkracht beter voor het voetlicht voor geïnteresseerde leerlingen. Ten slotte dragen de initiatieven bij aan de toestroom van  nieuwe bekwame en bevlogen leerkrachten in het po, waaronder zij-instromers en herintreders (‘de stille reserve’).

Het Arbeidsmarktplatform PO concludeert dat voor de pilots ‘kennisdeling’ en ‘voortbouwen op ervaringen’ van belang is voor de aanpak van het personeelstekort in het po.

Lees het interview, de informatie over de 11 pilots en de analyse