Voor het traject Excellente Scholen 2017 hebben zich 108 scholen aangemeld. Op dit moment zijn er landelijk 184 Excellente Scholen: 54 scholen ontvingen het predicaat in januari 2017 en 130 scholen in januari 2016. Het predicaat is drie jaar geldig. 

De Inspectie van het Onderwijs gaat alle aangemelde scholen van het traject Excellente Scholen 2017 onderzoeken.  Scholen die Goed worden bevonden volgens het Onderzoekskader 2017 worden toegelaten tot het traject Excellente Scholen 2017. Deze scholen krijgen bezoek van een jury, die de Inspectie adviseert over het wel of niet toekennen van het predicaat Excellentie School. De uitreiking van het predicaat Excellente School 2017 vindt eind januari 2018 plaats.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Coherente aanpak essentieel kenmerk Excellente school

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW