Kijk op medezeggenschap.nl

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) hebben scholen extra middelen gekregen om leervertragingen in te halen en het onderwijs duurzaam te verbeteren. Om hier invulling aan te geven hebben scholen in overleg met de medezeggenschapsraad een speciaal schoolprogramma ontwikkeld. Het is van groot belang dat scholen in overleg met de medezeggenschapsraden afspraken maken over een goede monitoring en zorgvuldige evaluatie van deze programma’s. Op de website van Sterk medezeggenschap staan 10 gouden tips voor monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs.

Monitoring houdt in: het regelmatig verzamelen en vaststellen van relevante data.  Bij evaluatie gaat het erom dat je (al dan niet) tussentijds bepaalt of de activiteiten de bedoelde resultaten hebben bewerkstelligd.

Om medezeggenschapsraden te helpen bij  het maken van goede afspraken over de monitoring en evaluatie van het NP Onderwijs zijn 10 kernvragen opgesteld.

Podcast

Op de website van medezeggenschap is ook een podcast te beluisteren over wat de GMR is en we erin (kunnen) zitten.  Ook schoolleiders kunnen zich voor de GMR verkiesbaar stellen en kunnen worden verkozen om namens hun school zitting te nemen in de GMR. Dit is niet bij iedereen bekend en daarom is het hoog tijd om in gesprek te gaan met twee schoolleiders die in de GMR zitten: Tino Lardinois, directeur van KC Sittar, en John Schulpen, directeur van OBS de Wissel te Born. Beiden geven een inkijk in de medezeggenschapspraktijk binnen de GMR in het primair onderwijs.

Link

Gerelateerd nieuws