Op 10 oktober overhandigen de 150 schoolleiders en leraren van Curriculum.nu hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Bekijk de voorstellen vanaf 10 oktober op www.curriculum.nu
 
Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 10 oktober presenteren de teams hun voorstellen aan minister Slob. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

Waarom Curriculum.nu?
Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op hun toekomst. De landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn echter 13 jaar oud en daardoor niet meer actueel. De doelen zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs ooit los van elkaar ontwikkeld. Zo constateerde De Onderwijsraad in 2014 al dat het curriculum in de loop der jaren tot een lappendeken is verworden: onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren. Ook de Inspectie van het Onderwijs bepleit in de Staat van het Onderwijs 2019 meer focus in het curriculum en heldere keuzes over de gezamenlijke doelen. 

Links

Gerelateerd nieuws