Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

In groep 7 en 8 deed ik als kind mee met het schoolvoetbaltoernooi. En om een beetje goed voor de dag te komen en de concurrentie met omliggende scholen aan te kunnen, moest er natuurlijk getraind worden. Daarvoor vroegen we een van de leraressen op onze school, omdat ze ook trainer was bij de lokale voetbalclub. Juf Gerdien gaf les aan een van de andere groepen, maar was nooit te beroerd om na schooltijd met ons naar het trapveldje in de buurt te gaan om een paar mooie oefeningen uit te zetten. Al ging ze daarna vaak ook snel weg, omdat ze nog van alles voor school moest doen. Een paar weken geleden sprak ik in de Achterhoek stakende leraren toe. ”Juf Gerdien is naar je op zoek” vertelde de organisatie. En natuurlijk herken je dan je oude juf meteen weer. Ze was daar om haar collega’s te ondersteunen. Als ervaren leerkracht op een school in het buitengebied kan ze het werk nog goed aan, maar ze ziet dat veel van haar collega’s het moeilijk hebben. “Een eerlijk salaris en minder werkdruk”, zijn de heldere eisen die leraren, vakbonden en werkgeversorganisaties – verenigd in het PO-front – eisen van het nieuwe kabinet. En wie een beetje bekend is met de situatie in het onderwijs kan hen geen ongelijk geven. Of eigenlijk: wanneer we kijken naar de feiten is het onbegrijpelijk dat de Hoftoren de afgelopen jaren zo stil was over de problemen waar het basisonderwijs mee te maken heeft.Want het is niet alsof er ineens – oeps, niet opgelet – een lerarentekort aankomt van 10.000 voltijdbanen in 2025. Dat is al veel langer bekend. Ook de andere feiten zijn al zo lang bekend dat ze niemand meer lijken te verbazen, al zijn ze bikkelhard: Nederlandse leraren hebben te volle klassen en staan veel meer uren voor de klas in vergelijking met hun collega’s uit andere landen. Ze werken maar liefst zeven uur per week onbetaald over. Ondanks dit geven zij aan dat ze zich tekort voelen schieten in juist de aandacht voor kwetsbare kinderen. In het hele land waren basisscholen dicht op 5 oktober en maar liefst 60.000 leraren, schoolleiders en leerlingen trokken naar Den Haag. Ondanks dat de dag er voor uitlekte dat het nieuwe regeerakkoord 270 miljoen voor salarisverhoging en 500 miljoen voor werkdrukverlaging zou bevatten. ”Dat is een goed begin!”, was ook mijn eerste gedachte bij het horen van die nieuwe kabinetsplannen. Het bedrag zou weliswaar de hoge werkdruk en het tekort aan leraren niet in één klap oplossen, toch was het positief dat er weer in onderwijs zou worden geïnvesteerd. Helaas bleek na het uitkomen van het akkoord dat er wel een aantal kleine lettertjes waren toegevoegd. Zo wordt de 270 miljoen alleen uitgekeerd als de cao-partijen een einde gaan maken aan de bovenwettelijke ww-uitkeringen in het onderwijs. En blijkt de 500 miljoen in de praktijk 450 miljoen te zijn, waarvan 20 miljoen gaat naar kleine scholen. Zodat we uitkomen op 430 miljoen. En die wordt pas uitgekeerd in 2021. Voor volgend jaar is er 10 miljoen beschikbaar. Een bedrag waaruit geen enkele urgentie spreekt. Ook lijkt het voortgezet onderwijs vergeten te zijn in de onderhandelingen, terwijl we allang weten dat ook hier de werkdruk hoog is en er daar óók een flink lerarentekort aankomt, met name voor een aantal vakken. Laten we hopen dat de toekomstige bewindslieden niet gaan wachten met investeringen tot het te laat is.
Op de basisschool had ik Juf Gerdien, die zich ook buiten schooltijd om ons bekommerde. En ik wens alle kinderen dit soort juffen en meesters toe. Ik weet trouwens ook zeker dat leraren niets liever willen dan voldoende tijd en aandacht voor ieder kind. Maar dan moet er wel nú worden geïnvesteerd.

Reageren?
Mail naar l.westerveld@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’