Voor het derde jaar op rij organiseert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 70.000 veelal vrijwillige medewerkers in de tussenschoolse opvang (tso) erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.
 
Alle basisscholen in Nederland die tso organiseren, wordt gevraagd om donderdag 1 juni 2017 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school feestelijk worden getoond.
 
Uitnodiging aan school, directie en ouders
Het Overblijf Magazine wil scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met enthousiasme te vieren en zal ideeën voor de invulling ervan aanreiken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen ter aanbieding aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan zijn of haar visie op de tso presenteren, een cursus cadeau doen of een taart bestellen. Op de site van het Overblijf Magazine
wordt materiaal beschikbaar gesteld om de dag een feestelijke tintje te geven.
 
Meer waardering voor overblijfmedewerkers
Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school, aldus het Overblijf Magazine. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De tso dient een maatschappelijk belang: niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede tso heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag. Tso-medewerkers zien erop toe dat het geen chaos wordt in de lunchpauze, helpen en ondersteunen waar nodig en hanteren veiligheidsprotocollen. Zij werken met grote betrokkenheid aan de gezondheid, het welzijn en veiligheid van kinderen tijdens het overblijven. Dat mag gezien en gewaardeerd worden.
 

Links

Gerelateerd nieuws