​Politiek vergeet schoolleider

83 procent van de schoolleiders vindt dat de politiek zich onvoldoende richt op het belang van de schoolleider. En vrijwel alle leidinggevenden vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken die bottom-up geregeld kunnen worden op school, zoals pest- en toetsbeleid. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder haar leden.

De politiek richt zich vooral op bestuurders en leerkrachten, de schoolleider voelt zich te vaak gepasseerd. De politiek vergeet de positie en de faciliteiten voor schoolleiders te benoemen en te borgen. Schoolleiders ervaren dat bij doordecentralisatie de autonomie niet naar de scholen, maar naar de bestuurders is verlegd. De zienswijze en de visie van schoolleiders zou vóór die van bestuurders moeten gaan vanuit de directe lijn met het team en de ouders. Schoolleiders vragen om autonomie en invloed, om serieus genomen te worden in hun visie en om verantwoording te dragen voor hun school zowel op inhoud, als op personeels- en financieel gebied.

80 procent van de schoolleiders wil zijn stem laten horen aan de overheid. Via de AVS, maar ook via het schoolbestuur en de inspectie. En door zichtbare samenwerking van de politiek, de PO-raad en de AVS. Schoolleiders nemen graag deel aan werkgroepen of klankbordgroepen op het ministerie en willen in gesprek met Kamerleden. Akkoorden wekken verwachtingen, maar de effecten zijn zeer beperkt. De schoolleider wil aangesproken en behandeld worden als de professional die hij/zij is en wil zichzelf herkennen in beleid.

Ruim 90 procent van de schoolleiders merkt dat de overheid zich top-down te veel met zaken bemoeit die op school (bottom-up) zelf geregeld kunnen worden, zoals pest- of toetsbeleid. Veel maatschappelijke problemen worden via ad hoc politiek bij het onderwijs neergelegd. De politiek bemoeit zich steeds meer met het ‘hoe’ én met het ‘wat’. Er is schijnvrijheid om écht zelf zaken te kunnen regelen en er worden veel proefballonnetjes opgelaten, zoals gym-uren, muzieklessen, pestprotocol, toetsen en conciërges. Nu weer is excellentie de trend.

Er is frustratie dat er geen vertrouwen wordt gegeven aan de school, vooral ook bij leerkrachten. Kinderen en professionals staan onvoldoende centraal. Ook het bestuur maakt vaak deel uit van top-down beleid. De schoolleider moet top-down beleid uitvoeren en wordt afgerekend en verantwoordelijk gesteld voor de resultaten. Hij voelt zich ondergewaardeerd, wil erkenning voor eigen keuzes en beoogde resultaten. Aanleiding voor de peiling onder de AVS-leden is het onlangs uitgekomen rapport van de Onderwijsraad: ‘Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.