Zorgleerlingen in de klas hebben geen negatieve effecten op de leerprestaties of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de andere kinderen in de klas. En een combinatie van én zorgleerlingen én achterstandsleerlingen én excellente leerlingen, heeft zelfs een licht positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van die klas als geheel. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Voor het eerst is gekeken naar de invloed van de aanwezigheid van verschillende groepen leerlingen tezamen op de leeropbrengsten van alle kinderen in de klas. De algemene veronderstelling is dat zulke ‘ingewikkelde’ heterogene klassen samengaan met lagere cognitieve en sociaal-emotionele leeropbrengsten. Maar daarvan blijkt in werkelijkheid geen sprake te zijn, eerder het tegendeel. Voor de prestaties en overige onderwijsuitkomsten van de leerlingen blijkt de mate van heterogeniteit van de klas er dus niet of nauwelijks toe te doen. Hoewel het voor leidsters en leerkrachten een hele uitdaging kan zijn om in een heterogene klas aan alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te geven, slagen zij daar blijkbaar toch heel goed in.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws