Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin juli aan de Tweede Kamer stuurde.
 
In de brief kondigt hij aan dat het zogenaamde ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de werkkostenregeling wordt verruimd. Het noodzakelijkheidscriterium is een open norm die ervan uitgaat dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Met de aangepaste werkkostenregeling krijgen scholen meer ruimte om ict in te zetten in het onderwijs.
 
De staatssecretaris meldt dat de wijzigingen in de werkkostenregeling budget-neutraal worden ingevoerd. Dit heeft wel tot gevolg dat de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5 naar 1,2 procent.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws