De rol van het primair onderwijs is significant bij het terugdringen van onderwijsachterstanden en de schoolleider is daarbij een zeer bepalende factor. Dat schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren in een brief aan de leden van de onderwijscommissie in de Tweede Kamer.
 
De Algemene Vereniging Schoolleiders schrijft dit in het kader van de dialoog rond onderwijs aan achterstandsleerlingen en de relatie met voor- en vroegschoolse educatie.  “Misschien is het tijd om een meer revolutionaire benadering te verkennen waarbij voor- en vroegschoolse achterstand deel gaat uitmaken van het regulier zorgbeleid zoals dit wordt ingevoerd bij Passend onderwijs en de Wet op de jeugdzorg”, aldus Van Haren in haar brief. Ze pleit voor educatie partnerschap en verder verkennen van de mogelijkheid om de voorschoolse periode te koppelen aan de basisschool. “Het is een stelseldiscussie waard.”
 
Schakelkassen blijken zinvol, kinderen profiteren daar jaren later nog van. “Benader de bekostiging hiervan als investering en niet als kostenpost omdat het effect maakt dat het zich later terugverdient.”

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws