De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de kwaliteit van huisvesting in het po en vo. Leerlingen en leraren kunnen helpen bij het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op www.checkjeschoolgebouw.nl

De Rekenkamer kijken hoe gemeenten en schoolbesturen het rijksbeleid voor onderwijshuisvesting uitvoeren. Ook onderzoeken ze hoe gebruikers hun schoolgebouw beoordelen. De Rekenkamer onderzoekt hoe het gesteld is met de (functionele) kwaliteit van gebouwen, hoe gemeenten en schoolbesturen hun huisvestingsverantwoordelijkheid invullen, hoe zij met elkaar samenwerken, welke keuzes zij maken en tegen welke problemen ze aanlopen.

Het onderzoek bestaat uit casusstudies in gemeenten, analyse van (open) databestanden en een online peiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Via een korte vragenlijst op www.checkjeschoolgebouw.nl kunnen zij hun schoolgebouw beoordelen. Wie meedoet ziet direct de resultaten van je school tot dan toe afgezet tegen het landelijke gemiddelde. De site blijft open voor onderzoek tot 26 oktober, daarna zijn de resultaten voor iedereen zichtbaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws