Schoolbesturen met oude(re) schoolgebouwen kunnen een eenmalige aanvullende bijdrage vragen voor het buitenonderhoud van die gebouwen. Op 3 februari is de overgangsregeling die dit regelt, gepubliceerd.
 
De overgangsregeling is in het leven geroepen om scholen tegemoet te komen nu zij verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud. Tot 1 januari 2015 waren gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Om te voorkomen dat besturen worden geconfronteerd met kosten die niet eerder konden worden gereserveerd is met OCW afgesproken voor deze besturen eenmalig een extra bijdrage beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen besturen in de beginfase eventuele kosten opvangen.
 
De regeling is voor schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal €750.000, met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar. En voor schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan €750.000, met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar.
 
Deze besturen krijgen een vast bedrag per leerling voor elk ’oud’ schoolgebouw: gebouwd voor 1 januari 2000 (voor de eerste groep), dan wel 1 januari 1975 (voor de tweede groep). Dit onderscheid is gemaakt omdat grotere besturen beter in staat zijn risico’s te spreiden.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws