De AVS Ledenraad heeft met ingang van januari 2015 elf vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. In de ledenraad zitten 25 AVS-leden. Van de elf ontstane vacatures zijn er vijf van zittende leden, die zich herkiesbaar stellen. Als zich meer dan elf kandidaten opgeven, zullen er verkiezingen worden georganiseerd.

De AVS Ledenraad is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. Leden van de raad zitten direct bij het formuleren van beleid en zijn hierdoor in een zeer vroeg stadium op de hoogte van beleidsvoornemens. Het lidmaatschap impliceert dat je wordt uitgedaagd om over veel onderwijszaken na te denken. De leden komen uit heel Nederland en hebben altijd de vrijheid om bepaalde problematiek ter discussie stellen. De AVS Ledenraad komt vijf keer per jaar bij elkaar.
 
Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? Geeft u zich dan uiterlijk 7 november 2014 op bij de  secretaris van de ledenraad, Rick Matser, rick_matser@yahoo.com. Voor eventuele vragen kunt u ook bij hem terecht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie