De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg aan de cao-tafel. Zowel voor- als tegenstanders hebben opmerkingen geplaatst op de thema’s werkdruk, duurzame inzetbaarheid, professionalisering, loon, medezeggenschap, looptijd en werkingssfeer. Er zijn kansen bij het invoeren van het overlegmodel.  

De kracht- en pijnpunten die AVS-leden bij de ledenraadpleging en de voorlichtingsbijeenkomsten hebben aangegeven, trekken wij ons als AVS aan en die nemen we mee naar verschillende overlegtafels. Het geeft ons weer extra input op de zaken die onze leden graag onder de aandacht van de politiek willen brengen of houden. Het gaat dan over grote thema’s als werkdruk, beperkte gelden voor professionalisering, extra gelden voor de sector maar ook gestegen kosten, grotere klassen, krimp die toegankelijkheid van onderwijs onder druk zet, zorg over het invoeren van de Wet werk en zekerheid en echte kansen voor jonge leerkrachten. Deze cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering. Het uiteindelijk doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om tot een professionele organisatie te kunnen ontwikkelen waarbij ruimte voor talent en een realistische werkbelasting mogelijk is.
Als de gesprekken met de andere bonden en de PO-Raad over de cao zijn afgerond berichten wij snel over de afloop.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld