‘Niet bezuinigen op kennisinvesteringen’

Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform sprak bij het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda (KIA) zijn zorgen uit. “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is.”De afstand tot naaste concurrenten Duitsland en Scandinavië is volgens Rinnooy Kan verder opgelopen. “Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.” Te weinig jongeren halen hun startkwalificatie en ook met de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijspersoneel is het zorgelijk gesteld. Een Leven Lang Leren, essentieel voor een goed opgeleide beroepsbevolking, ontwikkelt zich veel te langzaam, blijkt uit de evaluatie van de kennisinvesteringsagenda. Jaarlijks evalueert de KIA-coalitie alle maatregelen en investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen. Rinnooy Kan: “De overheid moet miljarden bezuinigingen, maar wij willen dat politici op basis van onze evaluatie niet het mes gaan zetten in onderwijs en kennisinvesteringen. We moeten juist meer investeren, kennisinvesteringen maken onze economie sterker en leveren juist geld op.” Met een stappenplan wil de KIA-coalitie Nederland terugkrijgen in de top 5 van de wereld. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer, meer maatwerk in het onderwijs en een leergieriger cultuur. Meer informatie:www.innovatieplatform.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.