‘Angst voor hiv op school ongegrond’

Ruim eenderde van de ouders heeft liever geen kind met hiv in de klas van zijn of haar kind. Meer dan een op de tien leerkrachten heeft liever geen collega met hiv. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van het Aids Fonds. De angst dat kinderen geïnfecteerd zouden kunnen worden door een medeleerling of een leerkracht is niet nodig, zeggen het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland.In de normale dagelijkse omgang is het risico op een hiv-infectie uitgesloten. Toch zorgen de vaak emotionele reacties ervoor dat veel ouders van hiv-positieve kinderen er vanaf zien te vertellen dat hun kind hiv heeft. Leerkrachten die openlijk voor hun hiv-infectie durven uit te komen zijn er ook nauwelijks. Een overgrote meerderheid in Nederland vindt dat de schooldirectie en de leerkracht moeten worden ingelicht als er een kind met hiv in de klas komt. De helft van de leerkrachten vindt dat ook medeleerlingen in dezelfde klas en hun ouders moeten worden ingelicht. Het Aids Fonds en de Hiv Vereniging Nederland benadrukken dat hier geen reden voor is, omdat klasgenoten en leerkrachten geen gevaar lopen geïnfecteerd te raken. Er is geen verplichting om over de hiv-status te vertellen. En als iemand het toch vertelt dan mogen directie en leerkrachten dit niet zonder toestemming van betrokkenen aan anderen doorvertellen. Dit is wettelijk vastgelegd.Er bestaan nog veel misverstanden op het gebied van hiv. Zo denkt één op de zeven onderwijsmedewerkers en één op de vijf ouders dat een kind risico loopt op besmetting als het stoeit of wilde spelletjes speelt met een klasgenoot met hiv. De meerderheid (86 procent van de ouders en 89 procent van de onderwijsmedewerkers) schat in dat er een risico is op besmetting wanneer ze in aanraking komen met het bloed van de klasgenoot met hiv. Infectie is echter alleen mogelijk bij intensief wond-op-wond contact, waarbij sprake is van veel bloedverlies. Daarnaast hanteren alle scholen en kinderdagverblijven bij eerste hulpverlening de gebruikelijke protocollen voor hygiëne.De Hiv Vereniging Nederland heeft de gids ‘Positief leert’ geschreven voor scholen die te maken krijgen met ouders, kinderen of onderwijskrachten die bekend (willen) maken dat ze hiv-positief zijn. Ziewww.hivnet.org. Het Aids Fonds roept iedereen op zijn kennis en houding op het gebied van hiv te testen opwww.hoepositiefbenjij.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.