Eigenlijk ben ik een vat vol goede voornemens

Maar erken ik dat niet Goede voornemens, ik ben er niet zo van. Vooral omdat iedereen eraan meedoet. Dan doe ik het liever niet. Daarnaast suggereert het dat er iets te verbeteren valt. Vind ik ook iets van, merk ik.

Wij zijn er om jou!

Reflecterend op 2023 zie ik dat we een dynamisch jaar achterlaten. Het afgelopen jaar zijn we met AVS een nieuwe koers gaan varen: Schoolleiders in positie. Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage levert en heeft geleverd. Als eerste wil ik mijn waardering uitspreken aan alle schoolleiders in Nederland, maar vooral ook de schoolleiders die bij AVS lid zijn, de actieve leden in de ledenraad en commissies en uiteraard mijn collega’s. ...

Respect voor de schoolleiders!

Prachtig dat spotje op de reclame: ‘Namens heel Nederland: schooldirecteuren bedankt!’ Verrassend ook en vooral terecht! Zeker na de karikatuur van de schoolleider in De Luizenmoeder, hoe grappig het programma volgens velen ook is. Satire stelt iets aan de orde, maar het overtrokken beeld dat directeur Anton schetste, liet bij velen het beeld achter dat…

Splitsbloem

De juf ziet alles Vandaag heb ik geleerd wat een splitsbloem is. Als juf Carla de splitsgetallen uitlegt, gebruikt zij een bloem waarvan de blaadjes omgevouwen kunnen worden. Als 8 het getal is dat gesplitst moet worden, staat op de achterkant van bloemblaadje 2 een 6. Briljant. Je kunt de getallen ook splitsen met blokjes….

Ik geloof in jou

Zoals je misschien weet, kom ik uit Limburg. Als je van eenvoudige komaf was net als ik en ook nog een meisje, dan lag je lot vast. Zo was het in ieder geval voor mijn moeder en de generaties daarvoor. Hoe slim je ook was, hoe hard je ook je best deed op school: je carrière pad lag vast én was zeer beperkt. Ik heb het geluk gehad dat ik geboren ben in de jaren zeventig. De naoorlogse emancipatiebeweging zorgde voor een intellectuele bevrijding voor veel kinderen zoals ik. Dankzij mijn...

Een school is geen ‘Bol-pakketje’

Op 30 oktober verscheen de initiatiefnota Onderwijs met ouders, over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Geïnitieerd door de Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP). Ik ben blij met dit initiatief en deze nota, en zeker met de wijze waarop beide kamerleden allerlei deskundigen uit het veld hebben geraadpleegd om tot…

Is dat nou nodig, al die aandacht voor diversiteit?

‘Kunnen we niet gewoon vertrouwen op onze professionaliteit? Is het nou echt nodig om extra aandacht te hebben voor diversiteit?’ Een directeur vraagt het me tijdens een lezing die ik geef over mijn nieuwste boek, ‘15 lessen die kleurrijke basisscholen ons leren.’ ‘Ja,’ vult haar collega aan, ‘voor mij is juist iedereen gelijk. Ik wil helemaal geen onderscheid maken. Kinderen doen dat toch ook niet?’ Dat was lange tijd ook mijn overtuiging. Ik ben gepromoveerd...

Een tikkeltje emotioneel

We geven hem het voordeel van de twijfel’, hoor ik mezelf zo dapper mogelijk zeggen. Als sollicitatiecommissie hebben we alle voors en tegens zorgvuldig afgewogen. Onze kandidaat is weliswaar jong en onervaren, maar maakt een rustige, capabele indruk. De referent die ik gebeld heb, is ook positief over deze startende leerkracht en laat ik hier…

Beeldvorming en stemmingmakerij

Een defensieve column, geheel tegen mijn natuur in ‘8 miljard aan onderwijsgeld belandt niet in de klas, maar bij schoolbesturen op de bank’ – Follow the Money, oktober 2023 Bij dergelijke berichten trek ik meestal mijn schouders op, gooi ik mijn hoofd in de nek en ga ik door met mijn leven. De tijd dat…

Doe mij maar een school voor weeskinderen…

Een schampere opmerking die ik zo nu en dan hoor. Liever geen ouders dus. Dat hoor ik ook terug in de opmerking die sommige schoolleiders maken: “Sinds Corona zijn er geen ouders meer bij de inloop, en dat houden we lekker zo.” ...

Drie speelpleinen – met hekken ertussen

Afgelopen vrijdag 29 september ‘23, op de 10e Landelijke IKC-dag, heb ik gehoord dat samenzijn en samenwerken in één gebouw alleen kan op basis van gelijkwaardigheid. Ik wist niet dat dat een punt van aandacht was. Tien jaar geleden ben ik gaan samenwonen met Arie. In hetzelfde huis. Hoewel we dat best spannend vonden, hebben…

Pap in mijn benen

Mijn grootste angst werd werkelijkheid, nog vóór ik goed en wel begonnen was aan mijn nieuwe baan. Een paar dagen voor mijn eerste officiële werkdag mocht ik al aan de bak met één van de grote uitdagingen waar een schooldirecteur voor staat: elke dag, in iedere klas, een leerkracht voor de groep. Een juf uit…