Lumpsum

Op 1 augustus aanstaande is het dan zover en wordt de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Ruim 14 jaar nadat op het beroemde Scheveningen Beraad werd afgesproken dat autonomievergroting van scholen betekent dat zij ook beschikking moeten krijgen over vrij besteedbare budgetten. Een hele verandering, die ook na 1 augustus schoolleiders en besturen de…

Eerlijkheid duurt wel heel erg lang

Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen. Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte juf is. Iedere maand beschrijft ze een belevenis uit de alledaagse praktijk. Samen met zijn moeder kwam hij die maandag vóór schooltijd binnen. Hij keek wat schichtig en probeerde zich…

Sectororganisatie

Als het tij verloopt, verzet men de bakens is een oeroud Hollands spreekwoord. Met deze zegswijze geven we eigenlijk aan dat de Nederlander vanuit historisch perspectief uitermate pragmatisch is. Het heeft geen zin tegen de stroom in te zwemmen, beter kun je gebruik maken van de omstandigheden en er naar luisteren. We leven ook nu…

Zuinig

Er zijn wel eens van die dagen dat ik denk: Waar doe ik het allemaal voor? Vraag ik ouders om het schoolplein te vegen omdat er zoveel zand op blijft liggen, merkt een ouder op dat als het dak kapot is, je toch ook geen ouders vraagt om dat te laten maken? Ik heb eerder…

Kleuters toetsen

Dit schooljaar hadden we in september niemand om de toets voor kleuters af te nemen. Andere jaren was er wel een onderwijsassistent of een derdejaars PAstudent, maar dit jaar was er niemand die daar even tijd voor vrij kon maken. Dus werd aan mij gevraagd om de toets ordenen van Cito af te nemen bij…