Blogs van Peter de Vries

 • Balans

  “Jij bent nogal voor ouders, hè?” zei een leerkracht onlangs op een studiebijeenkomst. Nee, ik ben niet voor of tegen ouders en ook niet voor of tegen leerkrachten. Waar het mij om gaat, is het beste voor leerlingen. En voor zowel de school als de ouders kan het soms heel ingewikkeld zijn om goed samen…

 • Het ligt nooit aan de ouders

  “Hoe het er in de klas aan toegaat, het ligt nooit aan de kinderen,” hoorde ik onlangs René Peeters zeggen op een symposium. Het was precies dezelfde boodschap die ik hoorde van mijn nieuwe directeur toen ik in het speciaal basisonderwijs ging werken: “Hier kun je niet meer zeggen dat het aan het kind ligt,…

 • Begrijpen & begrenzen

  De verhalen die volgen zijn waargebeurd. De namen zijn gefingeerd.  Mijn eerste jaar voor de klas gaf ik les in een combinatiegroep drie/vier. Op het eerste tienminutengesprek over Matthijs kwam zijn vader. Onzeker als ik was (die eerste keer tienminutengesprekken voeren waren best spannend) zei ik tegen hem: “Het gaat nog niet zo lekker met…

 • Doe mij maar curlingouders!

  Met medewerking van Tom van Waterschoot In 2006 publiceerde ons onderwijsministerie de poster ‘Herken de ouder’. Om ouders passend te kunnen bejegenen, werden zij ingedeeld in zes typen: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Per type ouder kregen we een gebruiksaanwijzing. Krijg je een kwelgeest-ouder op bezoek? Bereid…

 • Pedagogisch toetsen

  Remco, een grote stoere jongen van twaalf jaar. Hij zat jaren geleden bij mijn collega in de eindgroep op het speciaal basisonderwijs, liet goed van zich horen en was niet gauw bang. Of juist wel en overschreeuwde zichzelf (en anderen) nogal. Maar vooral een aardige jongen van wie je regelmatig letterlijk een schouderklopje kreeg, alsof…

 • Respect voor de schoolleiders!

  Prachtig dat spotje op de reclame: ‘Namens heel Nederland: schooldirecteuren bedankt!’ Verrassend ook en vooral terecht! Zeker na de karikatuur van de schoolleider in De Luizenmoeder, hoe grappig het programma volgens velen ook is. Satire stelt iets aan de orde, maar het overtrokken beeld dat directeur Anton schetste, liet bij velen het beeld achter dat…

 • Een school is geen ‘Bol-pakketje’

  Op 30 oktober verscheen de initiatiefnota Onderwijs met ouders, over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Geïnitieerd door de Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP). Ik ben blij met dit initiatief en deze nota, en zeker met de wijze waarop beide kamerleden allerlei deskundigen uit het veld hebben geraadpleegd om tot…

 • Doe mij maar een school voor weeskinderen…

  Een schampere opmerking die ik zo nu en dan hoor. Liever geen ouders dus. Dat hoor ik ook terug in de opmerking die sommige schoolleiders maken: “Sinds Corona zijn er geen ouders meer bij de inloop, en dat houden we lekker zo.” ...

 • Niet gehoord… ongehoord!

  Op mijn blog ‘Boze mails van ouders: we kunnen het tij keren’ heb ik veel reacties gekregen. Schoolleiders reageren enthousiast omdat ze nu een belangrijke handreiking in handen hebben om ongewenste en onbehoorlijke mails van ouders te kunnen stoppen. Diverse scholen laten weten de tekst te gebruiken om aan de voorkant met ouders te communiceren dat je gevoelige zaken mondeling bespreekt en niet mailt. Maar ik krijg ook reacties van óuders, en eerlijk gezegd schrok ik daarvan. Niet...

 • Peter bevraagt Ferdinand

  Peter en Ferdinand kennen elkaar al heel lang en vooral vanuit het onderwijs. Ieder op zijn manier maakt zich druk om de staat ervan. Peter is daarin meer blijmoedig en vindt dat ouders en school volstrekt samen moeten gaan, Ferdinand moet oppassen dat hij geen oude zeiksnor wordt. Op een zonnige dag in juni hebben…

Alle blogs