Na een vluchtige blik op de grafieken en tabellen, gaat mijn aandacht terug naar het eerste rijtje. Zie ik het nu goed? Wordt de schoolleider niet genoemd? Nee, echt niet. De schoolleider staat niet in het rijtje ‘wat bepaalt de kwaliteit van het onderwijs’. Een rij waarin wel ‘sfeer op school’ en ‘tijd voor creatieve vakken’ wordt genoemd. Het is een opsomming samengesteld door Ouders & Onderwijs en gepubliceerd in De Staat van de Ouder 2019. Ouders zien niet wat een schoolleider doet om de kwaliteit van een school op peil te houden en te verhogen. En dat is eigenlijk ook niet zo gek. Een echte leider staat namelijk achter zijn team. Het belang van het team en van de leerlingen staat voorop, daarachter staat de schoolleider. Een schoolleider geeft leraren ruimte en verantwoordelijkheid om te groeien en om leerlingen te laten groeien. De onzichtbaarheid van een schoolleider maakt leraren zichtbaar.

Maar onzichtbaar zijn heeft ook een keerzijde. Het maakt onbekend en onbekend maakt onbemind. Juist in een tijd waarin schoolleiders waardering verdienen, is dit op z’n zachtst gezegd lastig. Ik stel dan ook voor om als schoolleider zichtbaar onzichtbaar te zijn. Hoe ik dat bedoel? Zo: onzichtbaar achter het team, zichtbaar voorop naar buiten richting schoolbestuur, raad van toezicht, gemeente en politiek. Dat laatste hebben we het afgelopen jaar samen gedaan: tijdens acties, in gesprekken met leden van de Tweede Kamer, in gesprek met minister Slob. Ook bracht de AVS dit jaar samen met de VO-raad De Staat van de Schoolleider 2019 uit. Hierin wordt het onzichtbare werk van de schoolleider zichtbaar gemaakt. De uitgave is te lezen en te downloaden op www.avs.nl/staat-van-de-schoolleider-2019 
 
En de ouders? Je kunt De Staat van de Schoolleider nu nog meesturen met de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Ik wens je namens de medewerkers en het bestuur van de AVS een goede zomerperiode toe!
 
Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).