Alien Cnossen

Weer naar school: We snakken ernaar! De kinderen die elkaar en hun juf en meester hebben gemist. De ouders die werk combineerden met zorg en onderwijs en die zich opeens realiseren dat lesgeven een pittig vak is. En niet alleen ouders en kinderen, juffen en meesters: we verlangen er allemaal naar! De kinderen die weer naar school gaan zijn als de eerste duif die na de zondvloed terugkwam bij de ark van Noach. Een duif met een olijfblad in zijn snavel. Het teken dat de wereld langzaam weer bewoonbaar wordt. Er zijn kansen!

Jullie schoolleiders samen met je team hebben weinig tijd voor filosoferen over duiven met blaadjes in hun snavels. Er lijkt in aanvang alleen nog maar weer werk op je af te komen. De deeltijd school combineren met de online school vergt wederom flexibiliteit en creativiteit van jullie allemaal. De zorg om collega’s met een kwetsbare gezondheid vraagt bovendien je serieuze aandacht.

Maar laten we erop letten dat niet alleen de zorgen, het regelen en managen ons in beslag nemen. Want hoeveel goede dingen hebben we niet geleerd in de tijd dat we opgesloten zaten in ons eigen huis. Op afstand leerden we beter samenwerken, ontdekten we onvermoede talenten bij collega’s, durfden we onze kwetsbaarheid te tonen en vroegen we zomaar om hulp. Onderwijsinnovaties kwamen binnen een week tot stand en bleken te werken. We verrasten ons zelf!

Ik gun jullie allemaal dat je die positieve energie weet vast te houden. Ben je het even kwijt: kijk dan nog eens naar de webinars die we als AVS in de laatste weken hebben aangeboden. Over hoe je als school betrokken bent op ouders en hen zo als partner waardeert bij het leren van hun kinderen; Hoe je met je team verantwoordelijkheden deelt en samen verantwoordelijk bent voor besluiten; Hoe je onder zware druk de energie bij het team weet vast te houden en hoe je na een tijd van isolement de gezamenlijke opdracht weer weet te vinden. En er is de mogelijkheid om te participeren in een online leergroep. Het zijn stuk voor stuk duiven met een blaadje in de snavel.

Kansen om de opnieuw bewoonbare wereld en de heropende school een beetje mooier te maken.

7 mei 2020