Vaak lijkt het alsof we terug zouden willen naar het verleden door te spreken over herwaarderen. Bijvoorbeeld herwaarderen van het kleuteronderwijs, het (v)mbo, van het vak leraar of schoolleider, of de rol van ouders. Het is tijd om in plaats daarvan te gaan waarderen. Als professionals op educatieve ontdekkingsreis gaan, gericht op andere mogelijkheden voor ontwikkeling. Inclusief de risico’s die dat met zich meebrengt. In deze tijd van technologisering nieuwe aanpakken ontdekken voor ons onderwijs, ons professioneel handelen en onze scholen. Hierbij horen zingevingsvragen als ‘waarom leer ik dit?’, ‘waarom doe ik wat ik doe?’, ‘voor wie doe ik dit?’ en ‘waartoe doe ik dit?’ Er hoort ook een nieuwe manier van denken en leven bij. Participeren in netwerken en (virtuele) communities, zowel globaal als lokaal. Een interdisciplinaire benadering van de wereld die steeds minder tijd- of leeftijdgebonden is. Ruimte geven aan individuele talenten, drives en passies. Bij zingeving gaat het per definitie om meer dan meetbare opbrengsten. Ontwikkeling, welbevinden en samenwerken zijn sleutelwoorden. Juist in het funderend onderwijs moet een goede visie zijn op wat nodig is voor een meer flexibele leef-, leer- en werkwereld waar welbevinden een kernwaarde is. In verbinding met technologisering, robotisering en kunstmatige intelligentie betekent dit dat scholen en ook bedrijven steeds meer een ontmoetingsplaats worden met sociale functies waarbij leren of werken ook thuis, virtueel of elders plaatsvindt. Onderwijs waarderen betekent lef tonen bij het ontwerpen en inrichten hiervan. Bestaansrecht doen gelden vanuit inhoud en niet vanuit bestaande systemen. Laten we steeds reflecteren op wat we nodig hebben als mensen en organisaties om dit pad in te slaan. En laten we dit pad gewoon inslaan, óók als dit betekent dat stelsels en systemen gekanteld moeten worden. Innovatie vraagt om veel autonomie en vertrouwen in scholen en professionals om te kunnen werken met nieuwe strategieën, waarbij we oud laten opgaan in nieuw. Terminologieën als opstromen, afstromen, hoger onderwijs, lager onderwijs, scoren en zorgleerling moeten worden vervangen door nieuwe waarden, die uitdrukking geven aan groei en ontwikkeling. Laten we dus stoppen met herwaarderen maar werken aan toekomstgericht onderwijs