Het was de eerste van de elfde toen het nieuws over het noodpakket naar buiten kwam. Direct gevolgd door een weekend met een wervelwind van complimenten, boosheid, opluchting, frustratie en verwijten. Oordelen vlogen alle kanten op en soms uit de bocht. Waar oordelen sneller gaan dan objectieve informatie ontstaat ruimte voor fake news. En daarin kan iedereen zijn eigen waarheid vinden.

In dat weekend hebben schoolleiders ons veel vragen gesteld. Wij hebben schoolleiders vragen gesteld. Wij hebben elkaar binnen de AVS vragen gesteld, zoals: hadden we als bonden de staking wel moeten afblazen? Hebben we duidelijk genoeg gecommuniceerd dat het toegekende noodpakket datgene was waar de gezamenlijke bonden en raden om hadden gevraagd? En dat dit noodpakket de vraag naar structurele middelen niet uitsluit? Hoe gaan we ervoor zorgen dat zij die het noodpakket het hardst nodig hebben – denk aan de ‘moeilijke’ scholen of de scholen in het speciaal onderwijs – ook het meest gaan profiteren van het extra geld? Is het eerlijk dat een schoolleider of leraar die nu het noodpakket afwijst straks toch het geld krijgt, via de salarisstrook? En ga zo maar door.

Het stellen van vragen veronderstelt een luisterend oor, een open houding. Het stellen van vragen opent het gesprek. Dat lukt alleen als de ander ook het gesprek wil aangaan. Velen van jullie willen dat. De AVS wil dat. Daarom wens ik jullie en de AVS in 2020 heel veel vragen toe. Dat we elkaar veel mogen gaan bevragen om te komen tot goede resultaten voor het geweldige en belangrijke vak van schoolleider.

Namens de medewerkers en het bestuur van de AVS wens ik je ook fijne feestdagen toe en het allerbeste voor 2020.