Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaondernemers die mee moeten bewegen met de maatregelen enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders?

Ouders

Schoolleiders hebben een hoop op te lossen en te faciliteren bínnen de school. En dan heb je ook nog ouders. Ouders uit de héle samenleving. Mensen die zich hebben laten vaccineren, ouders die om wat voor redenen dan ook zwaar tegen vaccinaties zijn, een deel van de ouders dat ervan overtuigd is dat corona niet bestaat en ‘hekgesprekken’ die soms de kwaliteit van Facebook-‘waarheden’ kennen.

Gelukkig zijn er heel veel ouders die het misschien niet altijd eens zijn met de genomen maatregelen en adviezen vanuit de overheid, maar toch de regels respecteren en de inzet van leerkrachten en schoolleiders openlijk waarderen. Maar er zijn ook ouders die fel in discussie gaan met schoolleiders over de eisen en dringende adviezen vanuit de overheid. Zoals: “Met de eerste coronamaatregelen heb ik jou/de school al aansprakelijk gesteld voor de gevolgen. Dat geldt nog steeds, ook met de nieuwe maatregelen.” Of neem die huisarts bij ons in het dorp, een ouder op een school, die beweert dat corona flauwekul is. En als het al waar zou zijn, dan is het toch niet wijs om dit op school te roepen?

Moederhart

En dan heb je de website www.moederhart.nl, met op de homepage de tekst:

“Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de noodklok. De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten. Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.”

Met een voorbeeldbrief die schoolleiders moeten ondertekenen om te beloven dat ze mondkapjes en zelftests niet verplichten. En anders wordt de schoolleider hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden psychische en fysieke schade bij het kind. Is dat wat schoolleiders verdienen die er alles aan doen om de school draaiende te houden en die zich áltijd inzetten voor het welzijn van alle kinderen? Ik heb nog geen schoolleider gehoord die zich schuldig maakt aan het afdwingen van maatregelen die niet zijn toegestaan. Mijn vaderhart zegt: kunnen deze moeders niet gewoon even fatsoenlijk overleggen met de directeur van hun school? Zodat hun kinderen horen hoe je kunt práten op school en ze niet in een loyaliteitsconflict tussen thuis en school belanden? Met alle mogelijke psychische schade van dien.

Regio-aanpak

Gelukkig ontstaan er steeds meer regionale initiatieven waarin scholen en bestuurders gezamenlijk optrekken in hun communicatie, voorbeeldbrieven delen enzovoort. Zoals een bericht dat ik uit Zeeland kreeg:

Waar we binnen het besturenoverleg van Primair Onderwijs Zeeland iedere week kort overleg hebben over de situaties die de Covid-maatregelen met zich meebrengen, komt steeds naar voren dat we trots zijn op de veerkracht en energie die onze juffen, meesters, onderwijsassistenten, intern begeleiders, schoolleiders en andere medewerkers iedere dag weer laten zien in deze hectische tijd. Zij maken zich iedere dag hard om samen het beste leer- en ontwikkelklimaat te organiseren in een context van maatschappelijke onrust. Een bijzondere prestatie die onze waardering en respect verdient! (Barbara Beulens, voorzitter College van Bestuur Stichting Escaldascholen)

Vier redenen voor respect

Al met al heb ik heel veel respect voor schoolleiders:

  1. Jullie werken inmiddels zeven dagen per week, omdat de besmettingen zeven dagen per week doorgaan. Er moeten metéén oplossingen worden bedacht en er wordt van je verwacht dat je ook meteen vriendelijk, duidelijk en beslist communiceert naar collega’s en ouders. Een vriend van mij appte afgelopen zaterdagavond: “Weer een collega positief. Ik moet weer mailen naar ouders en naar het team. Het is bijna niet meer te doen zo. Ik wil liever chauffeur worden op een mooie vrachtauto.”
  2. Behalve dat jullie zeven dagen per week “coronamanager” zijn, staan jullie ook nog regelmatig voor de klas om de gaten op te vullen. Want naast dat er veel ziekte is en leerkrachten in quarantaine moeten, hebben jullie ook nog te maken met een enorm leerkrachttekort.
  3. Een aantal ouders is erg bezorgd, soms in de war, en jullie mogen de klappen opvangen en ontvangen zo nu en dan reacties die niet door de beugel kunnen.
  4. En dan heb je ook nog collega’s die veel extra aandacht vragen. Sommigen zijn bang om besmet te worden, en er zijn leerkrachten die je tot de orde moet roepen omdat ze de maatregelen maar flauwekul vinden en willen negeren.

Wat een baan! Maar het meest bijzondere vind ik het optimisme en de opgewektheid wat er ondanks alles leeft onder schoolleiders. Want jullie gaan hoe dan ook voor de kinderen!

Leergang Ouderbetrokkenheid
Wil jij meer profiteren van de kennis expertise van Peter de Vries? Schrijf je in voor de leergang Ouderbetrokkenheid van AVS Academie. Vorm als school een ijzersterk team met ouders, zodat ieder kind optimaal kan leren in een veilig schoolklimaat. We laten je niet gaan zonder een gedegen plan, waarmee je een goede band en omgang smeedt met ouders.