Als ik aan jou vraag ‘wie vind jij een toonaangevende leider’, wat zou je dan antwoorden? Waarschijnlijk noem je een naam van een leider die je bewondert. Of een leider die een geweldig resultaat heeft bereikt. Je noemt ongetwijfeld een leider die een positieve toon laat horen. Die leiders worden gezien als toonaangevend. Maar feitelijk zijn alle leiders toonaangevend als er volgers zijn. Ook als de toon van die leiders minder positief is, respectloos of polariserend. Dit geluid is meestal gericht tegen personen en organisaties of instanties, en heeft de inhoud waar het echt om gaat verloren. Deze toon is overal in onze maatschappij te horen, in ieder vakgebied en in alle sectoren. Ook in de onderwijssector. Het is een schelle toon die relaties en verhoudingen verhardt. Het inhoudelijke gesprek wordt erdoor overschreeuwd, als er nog sprake is van een gesprek.


De AVS laat door acties het inhoudelijke geluid horen van schoolleiders die hun positie opeisen en erkenning en waardering willen voor hun vak. Bijvoorbeeld via een e-mailbom naar onderwijspolitici of door het niet regelen van vervanging. Soms is dit ook letterlijk een hard geluid, namelijk door het laten afgaan van het brandalarm. Daarnaast voeren we het gesprek, meestal op de achtergrond maar af en toe ook zichtbaar. Zoals het gesprek tussen schoolleiders en onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer op 30 januari van dit jaar. Dat was een scherp en stevig debat, op inhoud. En daar draait het om; de inhoud van het geweldige vak van schoolleider.

Ieder jaar staat deze inhoud ook centraal tijdens het AVS-congres. Dit jaar, op 15 maart, is het thema ‘Leiderschap in 4D’. Wat mij betreft hét toonaangevende leiderschap: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch. Een hele dag volop inhoud. En voor schoolleiders die willen is er ruimte om actie te voeren. Vanuit de inhoud, dat zeker! Kom je ook en doe je mee? Hoe meer schoolleiders zich laten horen, hoe indringender de toon en hoe groter de kans dat we niet alleen worden gehoord, maar dat er ook geluisterd wordt. www.avs.nl/congres2019

Ingrid Doornbos is vicevoorzitter van de AVS (Twitter: @IDDoornbos).