Eerst verstoppertje spelen

Op IKC De IJsselhof in Zwolle is men bezig werk te maken van ouderbetrokkenheid. Schoolleider Margreet Arendsen vroeg mij een kinderarena – een bijeenkomst waarin kinderen het voor het zeggen hebben – te begeleiden. Met als onderwerp: ‘ouderbetrokkenheid’. Is dat niet te hoog gegrepen, zo’n onderwerp voor basisschoolkinderen? We waren verrast door het resultaat. Een…

Mijn nieuwe tuinhuis

Mijn vrouw en ik besloten in de kerstvakantie een tuinhuisje te kopen. Ik weet het, niet een periode om je helemaal op je tuin te storten, maar onze garage werd te vol en in het nieuwe tuinhuisje zouden onze tuinmeubels kunnen staan. Na wat googelen bleek zo’n twintig kilometer verderop een gerenommeerde tuinzaak te zitten…

“Ik wil geen zeurouder zijn”

“Leraren basisschool voelen zich veilig, toch ervaart ruim helft ongewenst gedrag” kopt het NOS op 7 oktober jongstleden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek en Advies. Maar waar komt dat ongewenste gedrag dan vandaan? Alle partijen schuldig “Het gaat om verbaal of fysiek geweld van leerlingen, ouders of collega’s. Een derde van de…

De onveiligheid voor schoolleiders

Veiligheid, je veilig voelen, is een belangrijk thema op scholen. In de eerste plaats voor kinderen, maar ook voor medewerkers. We hebben er zelfs een orgaan voor: het ‘Adviespunt School & Veiligheid.’ Dit Adviespunt staat “onderwijsprofessionals met vragen over sociale veiligheid met raad en daad terzijde”1. Terecht, want onveiligheid kan onmenselijke vormen aannemen en traumatiserend…

Irritante ouders

Ouders worden steeds mondiger en gaan soms fors onze grenzen over. Neem die moeder die de klas binnenstormt en de tafel en stoel van haar kind ergens anders neerzet. Ongehoord gedrag. Nou ja, ze is wel betrokken en ze komt voor haar kind op. Maar de manier waarop, is niet aanvaardbaar. We worstelen met dit…

Goede bedoelingen

Om het gedrag van ouders goed te begrijpen is het soms nodig om hun eigen schoolverleden goed te kennen. Ik schreef daar eerder over in mijn blog ‘Het schoolverleden van ouders’. Sommige leerkrachten schrikt dit af, je werkt immers met kinderen en dan moet je ook nog in deze verhalen van ouders graven. In deze…

Geen omgekeerd oudergesprek maar een startgesprek

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na een theoretische verkenning een aantal praktische tips om het startgesprek vorm…

Het schoolverleden van ouders

“Ach, ik was ook niet goed in rekenen, en ik ben ook goed terechtgekomen.” Een gevleugelde uitspraak die ouders kunnen doen, als het ware om de leerkracht gerust te stellen. We kunnen deze uitspraak negeren of ons er misschien aan storen (“Gunt een ouder zijn kind wel alle kansen?”). Maar we kunnen het ook interpreteren…

Weer terug op school: ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’

Ouders mogen eindelijk weer de school in. Op veel scholen is men enthousiast, want ze hebben ouders gemist. Op sommige scholen werden ouders begroet met een spandoek, kregen ze een bloem of bedacht men een ander creatief welkomstgebaar. Ook hoor ik op veel scholen die de rust ‘s ochtends wel prettig vonden en ook dat…

Ideale ouders

Aan het begin van een studiedag ouderbetrokkenheid vraag ik leerkrachten altijd om eens eigenschappen op te schrijven waar een – in hun ogen – ideale ouder over beschikt. Ik vraag altijd minstens twee keer dat het om de ideale ouder voor het kind gaat, bewust niet de ideale ouder voor de leerkracht. Natuurlijk komt regelmatig…

Drie goede voornemens voor een beter contact met ouders

Toen onze dochter kleuter was zei ze eens tegen de juf: “Vroeger was papa meester en soldaat.” Haar leerkracht vroeg: “En wat doet hij nu dan?” “Nu werkt hij gewoon,” antwoordde onze dochter. School werd door haar niet beleefd als werk, maar was voor haar een soort tweede thuis. En dat is fijn: de school…

Vier redenen waarom ik veel respect voor schoolleiders heb

Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaondernemers die mee moeten bewegen met de maatregelen enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders? Ouders Schoolleiders hebben een hoop op te lossen en te faciliteren bínnen de school. En…