Balans

“Jij bent nogal voor ouders, hè?” zei een leerkracht onlangs op een studiebijeenkomst. Nee, ik ben niet voor of tegen ouders en ook niet voor of tegen leerkrachten. Waar het mij om gaat, is het beste voor leerlingen. En voor zowel de school als de ouders kan het soms heel ingewikkeld zijn om goed samen…

Doe mij maar een school voor weeskinderen…

Een schampere opmerking die ik zo nu en dan hoor. Liever geen ouders dus. Dat hoor ik ook terug in de opmerking die sommige schoolleiders maken: “Sinds Corona zijn er geen ouders meer bij de inloop, en dat houden we lekker zo.” ...

Boze mails van ouders: we kunnen het tij keren

Het zijn vaak niet de leukste momenten dat je een mail krijgt van een ouder, meestal ’s avonds. Je hebt er een lange dag op zitten, en dan komt er nog een mail binnen. En natuurlijk weten we dat het slechts om een paar ouders gaat die vervelend kunnen reageren, maar de impact kan groot…

Eerst verstoppertje spelen

Op IKC De IJsselhof in Zwolle is men bezig werk te maken van ouderbetrokkenheid. Schoolleider Margreet Arendsen vroeg mij een kinderarena – een bijeenkomst waarin kinderen het voor het zeggen hebben – te begeleiden. Met als onderwerp: ‘ouderbetrokkenheid’. Is dat niet te hoog gegrepen, zo’n onderwerp voor basisschoolkinderen? We waren verrast door het resultaat. Een…

Mijn nieuwe tuinhuis

Mijn vrouw en ik besloten in de kerstvakantie een tuinhuisje te kopen. Ik weet het, niet een periode om je helemaal op je tuin te storten, maar onze garage werd te vol en in het nieuwe tuinhuisje zouden onze tuinmeubels kunnen staan. Na wat googelen bleek zo’n twintig kilometer verderop een gerenommeerde tuinzaak te zitten…

“Ik wil geen zeurouder zijn”

“Leraren basisschool voelen zich veilig, toch ervaart ruim helft ongewenst gedrag” kopt het NOS op 7 oktober jongstleden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek en Advies. Maar waar komt dat ongewenste gedrag dan vandaan? Alle partijen schuldig “Het gaat om verbaal of fysiek geweld van leerlingen, ouders of collega’s. Een derde van de…

De onveiligheid voor schoolleiders

Veiligheid, je veilig voelen, is een belangrijk thema op scholen. In de eerste plaats voor kinderen, maar ook voor medewerkers. We hebben er zelfs een orgaan voor: het ‘Adviespunt School & Veiligheid.’ Dit Adviespunt staat “onderwijsprofessionals met vragen over sociale veiligheid met raad en daad terzijde”1. Terecht, want onveiligheid kan onmenselijke vormen aannemen en traumatiserend…

Irritante ouders

Ouders worden steeds mondiger en gaan soms fors onze grenzen over. Neem die moeder die de klas binnenstormt en de tafel en stoel van haar kind ergens anders neerzet. Ongehoord gedrag. Nou ja, ze is wel betrokken en ze komt voor haar kind op. Maar de manier waarop, is niet aanvaardbaar. We worstelen met dit…

Ideale ouders

Aan het begin van een studiedag ouderbetrokkenheid vraag ik leerkrachten altijd om eens eigenschappen op te schrijven waar een – in hun ogen – ideale ouder over beschikt. Ik vraag altijd minstens twee keer dat het om de ideale ouder voor het kind gaat, bewust niet de ideale ouder voor de leerkracht. Natuurlijk komt regelmatig…

Vier redenen waarom ik veel respect voor schoolleiders heb

Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaondernemers die mee moeten bewegen met de maatregelen enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders? Ouders Schoolleiders hebben een hoop op te lossen en te faciliteren bínnen de school. En…

Havo is geen optie

Achterop het veel verkochte boek ‘Havo is geen optie’ van Martje van der Brug staat de veelzeggende zin: ‘Op onze school zitten niet veel hoogbegaafde leerlingen, maar wel veel ouders van hoogbegaafde leerlingen’. Ouders verwachten te veel van hun kinderen en elk jaar is er weer gedoe met een aantal ouders die een hoger schooladvies…

Het is de toon die me ziek maakt

Ik dacht dat het een beetje voorbij was: praten over De Luizenmoeder. Maar nu na de serie ook de film Luizenmoeder volop actueel is en in de bioscoop draait, hoor ik tijdens trainingen over ouderbetrokkenheid De Luizenmoeder wekelijks in gesprekken voorbij komen. Ik heb nog geen twee afleveringen van de eerste serie bekeken, toen ik…