Duurzaamheid mag wat kosten

Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende perspectieven leiden tot verschillende betekenissen. Is de insteek het gebouw, dan bedoelt men een school van materialen die lang mee gaan en die niet belastend zijn voor ons milieu en klimaat. Een bouw gericht op hergebruik of natuurlijke afbraak waar energie duurzaam wordt opgewekt, alles…

Toonaangevend leiderschap

Als ik aan jou vraag ‘wie vind jij een toonaangevende leider’, wat zou je dan antwoorden? Waarschijnlijk noem je een naam van een leider die je bewondert. Of een leider die een geweldig resultaat heeft bereikt. Je noemt ongetwijfeld een leider die een positieve toon laat horen. Die leiders worden gezien als toonaangevend. Maar feitelijk…

Kwaliteit in stappen

Is het mogelijk om kwaliteitsbeleid ambitieus te noemen? Helemaal als we het hebben over funderend onderwijs? De hoogste kwaliteit kán niets anders zijn dan een vanzelfsprekendheid. Het nastreven ervan is geen ambitie, maar is kern van alles waar onderwijs voor staat. We werken immers met het kostbaarste dat een samenleving bezit: kinderen. Zij zijn onze…

Schoolleiderstekort

Ik hou van het woord aanstormen. Het drukt beweging uit, er gaat iets veranderen. Volgens de Van Dale betekent aanstormen ‘in wilde vaart naderen’. Ik hou ervan, totdat het gaat over het aanstormend schoolleiderstekort. Er nadert momenteel in wilde vaart een ernstig schoolleiderstekort. En hiermee is geen woord te veel gezegd. Op dit moment zijn…

Waarderen

Vaak lijkt het alsof we terug zouden willen naar het verleden door te spreken over herwaarderen. Bijvoorbeeld herwaarderen van het kleuteronderwijs, het (v)mbo, van het vak leraar of schoolleider, of de rol van ouders. Het is tijd om in plaats daarvan te gaan waarderen. Als professionals op educatieve ontdekkingsreis gaan, gericht op andere mogelijkheden voor…

Eigen wijsheid

En toen was het stil in heel veel basisscholen, op 12 september iets na 9 uur: de leerlingen stonden buiten, het brandalarm was weer uit. Een oorverdovende stilte op een plek waar het kort daarvoor nog een kakofonie was van kindergelach, -gehuil, geklets, begroetingen en afscheidszoenen. Op een andere school klonk geen alarm en werd…

Vlammen

Vorig schooljaar sloeg in het primair onderwijs behoorlijk de vlam in de pan. Dat was nodig. En juist het samen optrekken in één PO-Front gaf en geeft kracht aan de belangrijke doelstelling: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Ook bij jullie, de leidinggevenden, is de vlam ontstoken. Samen zijn we gaan staan voor onze leerkrachten…

Een passend salaris voor elke functie

Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning daarvan, omdat de claim voor lagere werkdruk en een eerlijk salaris…

DNA

Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren. Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten – die voor elke leider in een…

Bouwstenen

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen ervan is daarom van vitaal belang. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag…

Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een…

Veranderende behoeften

Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening met het…