Zichtbaar onzichtbaar

Na een vluchtige blik op de grafieken en tabellen, gaat mijn aandacht terug naar het eerste rijtje. Zie ik het nu goed? Wordt de schoolleider niet genoemd? Nee, echt niet. De schoolleider staat niet in het rijtje ‘wat bepaalt de kwaliteit van het onderwijs’. Een rij waarin wel ‘sfeer op school’ en ‘tijd voor creatieve…

Opnieuw leren lopen

Ouders en grootouders zijn meestal volledig in de wolken wanneer een dreumes zijn eerste stapjes zet. Een nieuwe fase van groei en exploreren breekt aan. Later kan het soms voorkomen dat als gevolg van letsel of andere problemen iemand opnieuw die eerste stapjes zet in een proces van revalidatie. Een fase van – gedeeltelijk –…

Diepe buiging

Leiderschap in tijden van crisis. Dit onderwerp staat momenteel volop in de belangstelling. Het lijkt wel alsof iedereen met een pen of toetsenbord er iets over schrijft en de wereld in stuurt. In blogs, columns en artikelen vermengen de schrijvers naar het ze uitkomt feiten met meningen. Clichés springen je tegemoet. Wijze en minder wijze…

Alle hens aan dek

Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting van meer inhoudelijke…

Prijs

“Het water staat het onderwijs aan de lippen, de nood is hoog, het is vijf over twaalf.” Iedereen kent de uitspraken, kan ze misschien al niet meer horen. De crisis in het onderwijs is wekelijks, zo niet dagelijks in het nieuws en wordt onophoudelijk onder de aandacht gebracht bij de politiek en de maatschappij. Onderwijswethouders…

Duimpje in de dijk gaat de onderwijspolder niet redden

Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord van. Polderen werd de term die stond voor het Nederlandse overlegmodel om tot consensus te komen. Een overlegtafel waaraan overheid, werkgevers…

Vragen? Vraag!

Het was de eerste van de elfde toen het nieuws over het noodpakket naar buiten kwam. Direct gevolgd door een weekend met een wervelwind van complimenten, boosheid, opluchting, frustratie en verwijten. Oordelen vlogen alle kanten op en soms uit de bocht. Waar oordelen sneller gaan dan objectieve informatie ontstaat ruimte voor fake news. En daarin kan…

Zakdoekje leggen

Kent u nog dat versje ‘zakdoekje leggen’? Iedereen in de kring, gezicht naar het midden, ogen dicht en als degene die eromheen mag huppelen het zakdoekje heeft neergelegd, kijkt iedereen daarna hoopvol over een schouder of de zakdoek er ligt. Ligt hij bij jou, dan spring je op om achter degene die het heeft neergelegd…

Mus, sigaar, citroen

Ken je de mop van de 285 miljoen? Of die van de dode mus, de sigaar en de citroen? Nee? Misschien maar beter ook. Niemand kon er om lachen, integendeel. Begin september zocht minister Slob niet naar loonruimte voor het onderwijs, hij zocht naar ruimte in woorden. Er werd 285 miljoen toegezegd voor loon­bijstelling. Volgens…

Huidige situatie

Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat ‘huidig’. Er ligt een stevige en haalbare inzet voor schoolleiders die wordt gesteund door alle bonden, maar we weten ook: je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten…

Een nieuwe lente?

Je kent ze wel, de beroemde politieke lentes zoals de Praagse en de Arabische lente. Tijden waarin het politieke klimaat verandert en nieuwe dingen tot bloei kunnen komen. Vaak gaat aan deze lentes een periode van onrust en actie vooraf. Verschillende groeperingen laten hun stem horen, omdat de manier waarop het op dat moment gaat…

Terug naar de kern

Sinds anderhalf jaar werk ik in de onderwijssector en ik heb mij in die tijd over veel verbaasd. Bijvoorbeeld over de talloze werkgroepen, regiegroepen, commissies, ronde en vierkante tafels, overleggen en andere bijeenkomsten. Er wordt hard gewerkt in het onderwijs, maar er wordt ook veel gepraat. En al dat overleggen is niet altijd hetzelfde als…