Toren van Pisa

Een fundament is een constructie waar iets op steunt. Het moet sterk en stabiel zijn. Aan een goed fundament hoef je weinig meer te doen. Is het er niet of tast je het aan, dan komen er scheuren in het gebouw of schudt het uiteindelijk op zijn grondvesten. Is de bodem waarin het fundament is…

Renovatie

Na de Tweede Wereldoorlog lagen landen en steden zowel economisch als maatschappelijk als fysiek behoorlijk in puin. Ook het onderwijs heeft toen zwaar onder druk gestaan. Veel leed en onrecht uit die tijd kan nooit meer worden goed gemaakt. Onherstelbare en onherroepelijke gebeurtenissen werken nog dagelijks door in ons leven. Voor de wederopbouw in Europa…

Puzzelen

Een schoolleider puzzelt wat af in een schooljaar. Puzzelen hoe de formatie rondkomt, puzzelen hoe je aan vervangers komt en voldoende ondersteuners in de klas, puzzelen hoe digitale middelen en mogelijkheden voor onderwijs optimaal kunnen worden ingezet, puzzelen hoe iedereen nascholing kan volgen, puzzelen hoe de samenwerking in de wijk en met de buitenschoolse opvang…

De onderwijs­arbeids­markt is geen dierentuin

Na diverse #wijschoolleiders-acties met onze leden, brieven aan en gesprekken met politici, communicatie binnen en buiten de sector, is het zichtbaar geland dat er een urgent vraagstuk ligt. Het kwalitatieve en kwantitatieve (groeiende) schoolleiderstekort is de knalrood geworden ‘paarse krokodil’, die levensgroot naast het arbeidsmarktvraagstuk staat. Het lijkt erop dat de politiek eindelijk de bril…

Open of dicht

De dilemma’s rond de coronacrisis lijken zich op het moment van dit schrijven (eind januari) vooral toe te spitsen op de vraag: open of dicht? Natuurlijk gaat het voor onderwijs vooral over de vraag of de scholen open kunnen of dicht moeten blijven, en voor welke kwetsbare kinderen of kinderen met recht op noodopvang de…

In de kou en door het ijs

Al maanden zijn we bezig het coronavirus tegen te gaan. Scholen doen er alles aan: afstand houden, handen wassen, schoonmaken, mondkapjes, testen, thuisblijven, et cetera. Ook zorgen ze voor voldoende ventilatie, zodat de aerosolen niet via de lucht kunnen ronddansen als leerlingen op een schoolplein. Helaas betekent dit nog in veel schoolgebouwen dat ramen open…

Geraakt

Te hoge werkdruk, weinig tijd voor eigenlijk alles, de – soms dramatische – personeelstekorten, te weinig of geen ondersteuning, onvoldoende toekomen aan de strategische vragen, onvoldoende erkenning en waardering voor de complexiteit van de functie, ook in het salaris, en nu ook nog de extra druk door de coronacrisis. Dit is hoe veel schoolleiders op…

Onderwijsrevolutie

Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onderdeel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet meer weg met de kreet dat wij leerlingen opleiden voor een samenleving waarvan…

Onmacht door overmacht

Weet u het nog, eerste kwartaal 2020. Helemaal K3! Daarmee doel ik niet op de populaire vrouwengroep, maar op een tijd van Kinderen centraal, Kracht bij het opvangen van de crisis en Kaders voor een betere tijd. Een paar ankerbegrippen als coördinaten. Na de zomer belandden we in een periode van H3: Herstart, veel Haalbaarheidsvraagstukken…

Onbegrijpelijk

Prinsjesdag 2020: geen Ridderzaal, geen koets, geen rijtoer, geen balkonscene, geen vult-u-maar-in. Veel was anders dit jaar op de zonovergoten en tropisch warme derde dinsdag van september. Maar schijn bedriegt, want veel was ook hetzelfde als andere jaren. Zo waren er de mooie woorden van de koning en was er de miljoenennota. Die laatste was…

De koers voor het nieuwe normaal

De connotaties rond groei en krimp zijn de afgelopen periode gegroeid. Normaal draait tussen 0 en 18 jaar alles om groei in de zin van fysieke en persoonlijke ontwikkeling, competentieontwikkeling of talentontwikkeling. Op school denken we bij groei en krimp vooral aan leerlingenaantallen, ruimtebehoefte, personele bezetting of arbeidsmarktvraagstukken (waarover meer in dit nummer). Tegenwoordig associëren…

Niet normaal

De eerste week waarin de basisscholen weer volledig open waren is achter de rug. Veel is nog hetzelfde op school, veel is ook anders. De situatie is nog niet terug bij normaal. En dit is ook niet ‘het nieuwe normaal’. Op z’n hoogst is dit het tijdelijke normaal. In dit tijdelijke normaal worden problemen uit…