Renovatie

Na de Tweede Wereldoorlog lagen landen en steden zowel economisch als maatschappelijk als fysiek behoorlijk in puin. Ook het onderwijs heeft toen zwaar onder druk gestaan. Veel leed en onrecht uit die tijd kan nooit meer worden goed gemaakt. Onherstelbare en onherroepelijke gebeurtenissen werken nog dagelijks door in ons leven. Voor de wederopbouw in Europa…