DNA

Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren. Anderzijds gaf het een ongemakkelijk gevoel dat een aantal aspecten – die voor elke leider in een…