In de kou en door het ijs

Al maanden zijn we bezig het coronavirus tegen te gaan. Scholen doen er alles aan: afstand houden, handen wassen, schoonmaken, mondkapjes, testen, thuisblijven, et cetera. Ook zorgen ze voor voldoende ventilatie, zodat de aerosolen niet via de lucht kunnen ronddansen als leerlingen op een schoolplein. Helaas betekent dit nog in veel schoolgebouwen dat ramen open…