De koers voor het nieuwe normaal

De connotaties rond groei en krimp zijn de afgelopen periode gegroeid. Normaal draait tussen 0 en 18 jaar alles om groei in de zin van fysieke en persoonlijke ontwikkeling, competentieontwikkeling of talentontwikkeling. Op school denken we bij groei en krimp vooral aan leerlingenaantallen, ruimtebehoefte, personele bezetting of arbeidsmarktvraagstukken (waarover meer in dit nummer). Tegenwoordig associëren…